photo new-flashing_zps011a8ea1.gifINFO TERKINI 2015::1-5 NOVEMBER PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN :: 18 NOV MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG PERINGKAT SEKOLAH::

Sunday, 19 January 2014

PROGRAM TRANSISI MURID TAHUN 1 2014

     Program Transisi Tahun Satu merupakan satu program yang telah dirangka dengan tujuan membantu kanak-kanak menghadapi perubahan diri dalam keadaan transisi dari pendidikan tidak formal sama ada di rumah ataupun di pra sekolah ke pendidikan secara formal di tahun satu. Adalah diharapkan kanak-kanak yang datang dari pelbagai latar belakang sosio-ekonomi, persekitaran dan pengetahuan akan dapat menyesuaikan diri dan bersedia meneruskan pembelajaran di sekolah.


    Guru Besar mengalu-alukan kedatangan murid Tahun Satu ke Sekolah Kebangsaan Tembila. Beliau menegaskan kehebatan anak-anak tidak bergantung kepada sekolah semata-mata, ia berkesinambungan daripada didikan di rumah.  Program ini dapat dijalankan dengan jayanya sekiranya mendapat sokongan dari semua pihak terutamanya ibu bapa.


No comments: